divendres, 2 de març de 2012

Recursos judicials contra el Decret per part dels sindicats

Els sindicats de la Mesa General volem informar al conjunt del personal afectat pel DL 1/2012 de les actuacions jurídiques empreses de forma conjunta i la situació actual d'aquestes.

1r. Hem interposat un recurs unitari d'empara judicial dels Drets Fonamentals contra l'acte d'aprovació del Decret-Llei 1/2012, de mesures urgents per a la reducció del dèficit de la Comunitat Valenciana, sol·licitant la suspensió cautelar de la seua aplicació. Referent a això estem pendents del pronunciament de la Sala.

2n. Els cinc sindicats interposarem, a més, el dia 5 de març recursos per legalitat ordinària contra l'acte d'aprovació del citat Decret-Llei, i insistirem sobre la suspensió cautelar de les mesures.

Amb aquestes actuacions conjuntes a les qüestions de caràcter general entenem que:

• Emparem totes les persones afectades sense cost econòmic individual de poders notarials.

• No agreugem la situació econòmica de les persones afectades ja que evitem possibles condemnes en costes judicials. La nova normativa permet que qui perd un recurs contenciós siga condemnat a pagar les costes imposades pel tribunal

3r. Els sindicats estem coordinant els continguts a recórrer també en les situacions individuals d'aplicació de les mesures amb l'objectiu d'evitar que es produïsquen contradiccions en les argumentacions que perjudiquen els interessos comuns de tot el personal.

4t. Finalment, els sindicats volem clarificar que, sent evident el nostre respecte absolut a les decisions, individuals i/o col·lectives, respecte a l'elecció de lletrats i professionals de l'àmbit judicial i en l'elecció del procediment a seguir en la defensa jurídica adoptades per qualsevol persona, sí volem clarificar que en cap supòsit es permet judicialment actes d'adhesió als recursos presentats per uns altres, encara que així se sol·licite. Les adhesions només es produirien en defensa de l'administració, el que considerem un greu error en l'estratègia i defensa del personal de l'administració i del sector públic autonòmic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada